365185403691358
top of page
Depo Stok Yönetimi | El terminali ve Barkod Sistemi | Depo Yerleşim

Depo Yerleşim Planı ve İş Akışı

İyi bir depo yerleşim planı,depoda ürün akışını geliştirir,depo kapasitif hacminin kullanımını yükseltir,maliyetleri düşürür, ve çalışanlarına daha iyi bir çalışma ortamı sağlar.Verimliliği artırır,maliyetleri düşürür.Tedarik zincirinin sürekliliğinde önemli bir yer tutan depolama,etkin yönetilmesi halinde büyük fayda ve kar sağlar.Ambar yönetimi sırasında karşılaşılabilecek hertürlü zorluğun üstesinden gelinebilmesi için Depo Otomasyon Sistemi en doğru çözümdür.
Bir ambarda gerçekleşebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli bir şekilde yönetmek,operasyonların kağıtsız,en kısa sürede en az insan ve makina kaynağı ile hatasız tamamlamasını sağlamak üzere tasarlanmış dinamik bir Depo Ambar Yönetim Sistemi'ne ihtiyaç duyulmaktadır. Ambara gelen ürünlerin,kabul edilmesinden sevk edilmesine kadar geçen tüm süreci,bilgisayar ortamında ve otomatik tanıma teknolojilerini kullarak yönetir,kaydeder ve raporlar.Kablosuz ağ alt yapısını kullanarak tüm işlemleri anında gerçek zamanlı gerçekleştirir.

Rastgele Yerleşim

Bir depoda ,malzeme konulmak amacıyla hazırlanmış heryer işaretlenmeli,kod veya isimle tanımlanmalıdır.Örneğin raf sistemli bir depoda,bir yer ismi veya kodu anıldığı zaman,tüm depo görevlileri hangi rafı,kaçıncı katındaki kaçıncı göz olduğunu anlayabilmelidir.Depoya gelen malzemelerin konulacağı yerin belirlenmesinde 2 strateji vardır. 
Depo Otomasyon Sistemi Bilgisayar kontrollü otomatik yerleştirme ve otomatik toplama sistemli depolarda uygulanır.Rastgele yerleşimde,gelen malzeme,en yakın boş yere (raf-silo-kutu) yerleştirilir.Bu sistemin avantajı,yer kullanımını maksimize etmesidir.

Depo Stok Yönetimi | El terminali ve Barkod Sistemi | Depo Yerleşim

Yer Tahsisli Yerleşim

Yer tahsisli sistemlerde,her raf veya her yer,belirli bir ürüne veya ürün grubuna ayrılmıştır.Gelen malzeme,kendisi için önceden belirlenmiş olan yere konur,o yere başka malzeme konulmaz.Aşağıdaki belirtilen ilkeler,yer tahsisli depolarda yerleşim planlarının yapılması öncelikle dikkate alınmalıdır.
Depo içine yerleştirilecek malzemeler,önce niteliklerine göre gruplanır. Malzeme gruplamasında kullanılan üç temel nitelik,uyumsuzluk,tamamlayıcılık ve kullanım / hareket sıklığıdır.
 • Uyumsuzluk , malzemelerin birbirine yakın yerlere konulup konulmayacağını gösterir.Birbirini olumsuz etkileyebilecek aynı grupta olmamalı ve birbirine yakın konulmamalıdır.Sabunların gıda maddeleri ile yan yana, kahve gibi koku yayan maddeler,bu kokuyu absorbe edebilecek diğer gıda maddeleri ile yan yana konulmazlar.Ayrıca,tehlikeli madde olarak tanımlanan maddelerin depolanması ve yerleştirilmeleri konusunda ayrıntılı yasal kurallar getirilmiştir.
 • Tamamlayıcılık ,malzemelerin birlikte sipariş edilmeleri veya birlikte kullanımları ile ilgilidir.Birlikte sipariş edildikleri ve depo çıkışı birlikte olacağı için birbirine yakın yerleştirilmelidir.
 • Hareket Kullanım Sıklığı, bir malzemenin ne kadar sıklıkla depodan çıkış yaptığıdır.Hızlı hareket eden malzemeler,depo içinde hareket ve yol uzzunluğunu,dolaysıylahareket süresini kısaltmak için çıkış kapılarına yakın yerleştirilir.
 
Yukarıdaki ilkelere göre depoda işlem gören veya görecek malzemeler gruplandıktan sonra,depo içinde yerleştirmelerde ve stok yerlerinin düzenlenmesinde şu kurallar dikkate alınmalıdır.

Depo Yerleşim Sıralaması

 1. Hızlı hareket eden malzeme ve ürünler,çıkış kapılarına yakın yerleştirilmelidir.Böylece elleçleme donanımının kullanılma süresi ve toplam yol mesafeleri azaltılmış olur.
 2. Yavaş hareket eden malzeme ve ürünler,çıkış kapılarından olabildiğince uzak yere konur. Böylece, kendisinden daha hızlı hareket edecek malzemeler için daha yakın yerler kalır.
 3. Orta alanlar,sevkiyattan önce işlem görecek mallara,partiler halinde gelen mallara ve hızlı hareket eden malların tamamlayıcılarına ayrılır.
 4. Stok yerleri ve raflar,standart ve birbirinin aynısı değil,bu yerlere konulacak malzemenin boyutlarına, ağırlıklarına göre tasarlanmalıdır. Malzemeler,özellik ve boyutlarına uygun yerleşimlerde hacim kullanım verimliliği artar
 5. Depo içindeki koridorlar,malzemenin içeri ve dışarı hareketlerini kolaylaştıracak biçimde tasarlanmalıdır.
 6. Depoların malzeme ve ürünlerin girdiği,teslimat alanları ile,bu malların çıkışlarının yapıldığı sevk alanlarını,taşıma araçlarına yükleme ve indirme işlemlerinin en kolay olacağı biçimde tasarlanmalıdır.
 7. Stokların,ayrıma,birleştirme ve küçük montaj işlemleri ile sevk öncesi paketleme-ambalajlama işlemlerinin yapılacağı yerler,stok yerlerinden ayrı ve sevk alanlarına yakın olmalıdır.Bu alanlar malzeme giriş ve çıkış hatları üzerinde olmamalıdır.
 8. Teslimat sürecinde kontrollerinin,özellikle giriş kalite kontrol işlemlerinin yapılacağı yerler,giriş kapısına yakın,stoklama yerlerinden uzak olması, ve malzeme akış yollarında olmaması gerekir.Giriş kontrolü tamamlanmamış malzemelerin diğer stoklarakarışmasını önlemek için güvenli ve fiziksel ayırıcılar yerleştirmek gerekir.
 9. Hatalı ve iade konusu olmuş malzemeler,diğer ürün ve malzemeler ile birlikte duramaz.Bu tür malların stoklandığı yerden fiziksel ve güvenli ayırıcılar ile ayrılmalıdır.
Depo Stok Yönetimi | El terminali ve Barkod Sistemi | Depo Yerleşim

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 

Bizimle iletişime geçin Biz yardım etmek için buradayız. Telefon, e-posta veya Sosyal Medya kanallarımız aracılığıyla bize ulaşın..

bottom of page