365185403691358
top of page
Depo Stok Yönetimi | El terminali ve Barkod Sistemi

Depo Barkot Otomasyonu ve 
Sistem Katmanlarındaki yeri

Depo Yönetim Sistemleri,sonraki kullanımlar için gelen bilgileri sistematik olarak depolamak,haberleşme gibi bilgiyi bir noktadan diğerine iletmek,gelen bilgileri konsolide ederek kontrol veya sentez araçları oluşturmak,çeşitli planlama işlemlerini yapmak gibi sayılmayacak kadar çeşitli ve karmaşık görev fonksiyonları yerine getirir.Hem bireysel işletmeler içinde,hemde firmalar arası bir yapıda tedarik zinciri içinde,bilgi sistemlerinin yerine getirdiği işlevler dört ana grupta toplanabilir.
  1. Depo Yönetim Sistemleri,tedarik zinciri içindeki işlem ve opsiyonlar ile işlem süreçlerini başlatır.Müşteri siparişinden başlayarak geriye doğru işleyen süreçteki her faaliyetin başlangıç noktası,bilişim sistemlerinden gelen sipariş,talimat ve uyarılardır.
  2. Depo Yönetim Sistemleri, yapılan ve yapılmakta olan işlemler hakkında bilgi sağlar.Sürmekte olan işlemler hakkında bilgiler,işlemlerin kontrol edilmesini sağladığı gibi,sürecin durumuna göre diğer faaliyetlerin planlanmasına da olanak tanır.Bu bilgilerin bir bölümü,firmaların yasal ve idari kayıtlarını oluşturur.Ayrıca geçmiş dönemlerle ilgili bilgileri ve geçmiş kayıtlardan kaynaklanan istatistik bilgileri sağlar.
  3. Depo Yönetim Sistemleri,firma içinde ve firmalar arasında bilgi transferini ve bilgi paylaşımını sağlar: Haberleşme sistemleri,kişiler,firma içi bölümler arasında hızlı ve doğru vbir bilgi akımı sağlar.
  4. Depo Yönetim Sistemleri,yöneticilerin karar vermesine yardımcı olur: Karar Destek Sistemleri olarak adlandırılan bu yapılar,firmanın gerçekleştirdiği faaliyetlerin,gerçekleşen ve beklenen sonuçlarını göstererek yöneticilerin karar vermelerine yardımcı olur.Ayrıca benzetim (simülasyon) yöntemleri ile stratejik karar alternatiflerinin karşılaştırnmalı değerlendirmesini de yapabilir.
 
​Yukarıdaki işlevlerin etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilebilmesi için,Depo Yönetim Sisteminin bütün elemanlarının,kapsamlı bir bilgi sistem ağı içinde entegre edilmesi gereklidir.Bilişim Sistemleri ile,farklı fiziksel ve kavramsal noktalar arasında bilgi akışı sağlanması nedeniyle,bu sistemlere aynı zamanda,bir bilgi ağı oluştururlar.

1.Katman :İşletmenin Yapısal ve Parametrik Bilgileri

Değişmez statik bilgiler olarak da adlandırılan bu katmanda iki çeşit parametrik bilgi bulunur
 
1.Grup: Firma Adı,müşteri adları,ürün ve malzeme adları,satıcı adları,ambar ve ambar yerleri,muhasebe hesap planı,v.b. gibi,kısa vadede değişmeyecek olan bilgiler yer alır.
2.Grup: Kurulan Depo Otomasyon Sisteminin işleyiş biçimini belirler.Örneğin,bir ürünün stoklardan hareketinin bağlı olması gereken önkoşullar veya herhangi bir işlem sonucu oluşan mali bilgilerin yaratacağı yasal ve idari kayıtlar gibi.

2.Katman : Hareket ve Operasyon İşlemleri

İkinci Katman,iş süreçlerinin ve iş operasyonlarının desteklendiği katmandır.Müşteri siparişlerinden başlamak üzere,tedarik zincirinde bulunan iş süreçlerindeki tüm işlem ve operasyonlar bu katmanda işlenir.
 
Bu katmanda yaratılan bilgiler,ortak bir bilgi havuzunda toplanır ve öncelikle,başlayan işlem sürecinin yönlendirilmesine ve tamamlanmasına destek sağlar.Bu bilgi havuzu,aynı zamanda,üst katmanlar için gerekli olan verileri de sağlar.

3.Katman : Kontrol ve Raporlama

Üçüncü katman yönetsel ve yasal bilgilerin üretildiği rapor katmanıdır.Hareket işlemlerinin yarattığı kayıtlar sistematik olarak birleştirilir.Bu bilgiler,
  • Firmanın yasal ve yönetsel kayıtlarını sağlar.
  • Yöneticileri,herhangi bir operasyon sürecinin ne aşamada olduğunu bildirerek kontrol desteği sağlar.
  • Gerçekleşmiş olan bireysel operasyonların ve operasyonlar bütününün sonuçlarını belirtir,performans ölçer.

4.Katman : Planlama ve Karar Destek

Bu katmanda,ortak bilgi havuzundaki bilgiler ve/veya planlama tarafından sağlanacak ek bilgiler çercevesinde çeşitli konularda planlama yapılabilmesinedestek sağlar.Talep tahminleri,üretim planları,bütçe ve benzeri türde iş süreçleri için kısa ve orta vadeli planlar üretilmesini sağlar.

5.Katman : Stratejik Planlama Katmanı

Bu katma, yöneticilere,rekabetçi avantajların yaratılabilmesi için stratejik destek sağlayan katmandır.Benzeşim (simülasyon) yöntemleriyle alternatif faaliyet ve kararların değerlendirmelerinin yapılabildiği program türlerinden oluştuştur. İşletmenin stratejik kararları için yöneticilere destek sağlamaktadır.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 

Bizimle iletişime geçin Biz yardım etmek için buradayız. Telefon, e-posta veya Sosyal Medya kanallarımız aracılığıyla bize ulaşın..

bottom of page