365185403691358
top of page

Sistem Standartları Oluşturma

Tedarik Zinciri içinde yer alan bir kurumun bilgi sistem standardı,çok yönlü iletişim teknolojileri yardımıyla,kurumun kendine ait farklı coğrafi yerlerindeki işyerleri,kurum içi veya kurum dışı diğer yazılım sistemleri,taşıt araçları veya yoldaki stokları gibi hareketli varlıkları ile iletişim ve bilgi alışverişi sağlayan katmanlar bütünüdür.Bütünün içindeki bilgi birimlerinin ve operasyonlarının entegrasyonunu sağlar.Aynı iletişim teknolojileri,bütünün diğer üyeleri olan ,tedarikçiler,iş ortakları ve müşteriler ile bilgi alışverişi ve bilgi paylaşımı olanakları sağlar.
Bütünü oluşturan bilgi sistemi temel öğelerinden bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programlardır. Tedarik Zinciri bilgi sisteminin ana omurgasını oluşturan  ve kendi başına operasyonların büyük bir bölümünü destekleyen Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımlarının,özellik taşıyan bazı konularda ve kısıtlar çerçevesinde optimizasyon arayışlarında  yetersiz kalabilmektedir.ERP sistemlerinin yetersiz görüldüğü işlevsellikler,ilgili konu üzerinde özelleşmiş uygulamaların,ERP paketi ile entegre edilebilmesi ile sağlanmaktadır.Sistem Standartlarını oluşturan bu tür uygulamaların başlıcaları şöyledir.

Faydaları

Sistem Standardının başlangıç noktası kurum için entegrasyondur.Kurum içi entegrasyon ,sipariş işlemleri ve yönetimi,stok yönetimi,taşıma ve ulaştırma,depo yönetimi,paketleme,tesisler arası mal ve bilgi akışlarından oluşan faaliyetlerin,sistem yaklaşımı ile bir bütünlük  içinde, şirket hedeflerine göre koordinasyonunun sağlanmasıdır.
 
Kurum içi entegrasyonun sağlanmasında en önemli ve en etkin araç,bilgi teknolojileridir.Tedarik zinciri bilgi sistemlerini oluşturan, başta ERP olmak üzere bilgi teknolojileri ve sistemlerinin kullanılması,getirdiği iletişim olanakları,ortak bilgi yapısı ve koordineli süreç yönetimi olanaklarıyla,kurum içi entegrasyonun oluşturulmasında büyük kolaylıklar sağlar.

Bilişim Sisteminin kurulmasına paralel olarak,yönetimsel kapsamda,lojistik faaliyetlerin yönetiminin tek bir yönetsel çatı altında toplanması,farklı birimler tarafından yürütülen fonksiyonların , tedarik zinciri süreçleri doğrultusunda koordine edilmesine ve birbirleriyle uyumlu olarak yürütülmesine olanak sağlar. 

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 

Bizimle iletişime geçin Biz yardım etmek için buradayız. Telefon, e-posta veya Sosyal Medya kanallarımız aracılığıyla bize ulaşın..

bottom of page