365185403691358
top of page

Barkot Etiketler

Bar-Kod adı verilen özel işaretler, malzeme, ürün, ambar yeri ve taşıt araçlarının tanımlanmasında kullanılan ve elektronik olarak okunabilen bir etiketleme ve işaretleme sistemidir. Kısa adı Ot/Vt olan otomatik tanımlama ve veri toplama sistemleri, barkodun icat edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Barkod Etiket tipleri
Barkotlu stok yönetimi

Akıllı Barkot Etiketler

Barkod Okuyucu veya El terminalleri gibi elektronik cihazlarla yapılan okumalar sayesinde,anılan malzeme ve araçlarla ilgili hareketler,çabuk ve insan hatalarından arınmış olarak yapılabilmektedir. Lojistik operasyonlar sırasında,birçok elleçleme ve arama işlemlerine olan gereksinmeyi ortadan kaldırarak ve izleme işlemlerini kolaylaştırarak ,çok yönlü tasarruf sağlamaktadır.

EAN Barkot Etiketler

Standart Bar-Kod adı verilen özel işaretler, malzeme, ürün, ambar yeri ve taşıt araçlarının tanımlanmasında kullanılan ve elektronik olarak okunabilen bir etiketleme ve işaretleme sistemidir.Ürün İzleme yapılmasına olanak sağlamaz.

Depo Stok Yönetimi | El terminali ve Barkod Sistemi |

Bilgiye sürekli erişim

Otomatik tanımlama ve veri toplama sistemlerinin temel amacı;tedarik zincirinin her aşamasındaki uygulamalarda işlem gören ürünler (mamul,yarı mamul,hammadde), araçlar, iş gücü dahil diğer kaynaklar ve süreçlerle ilgili bilgilerin zamanında,doğru ve süratli olarak girilmesi,kaydedilmesi ve bu bilgiye sürekli erişim sağlanmasıdır.

Her bilgi OT/VT

Ürünler,araçlar ve kaynaklar ile ilgili bilgilerin (Ürün Kodu,Üretim Tarihi,Parti No,Üretim Yeri,Son Kullanma Tarihi,Kimlik No,Vardiya, Plaka, Makina No v.b.) tanımlanması OT/VT sürecinin başlangıç noktasıdır.Tanımlama bilgileri uygulama sektörüne bağlı olarak;
 • Barkod Etiketine,
 • RFID Etiketine,
 • Manyetik şeride sahip bir etikete,
 • Otomatik Karakter Tanıma (OCR) fontları ile oluşturulmuş bir etikete,
 • Akıllı karta yazılıp kayıt altına alınabilir.
​Barkod ve OCR etiketler üzerindeki bilgiler yazıldıktan sonra etiket yenilenmesi dışında değiştirilemez.Otomatik tanımlama işleminde en yaygın kullanılan uygulama;barkod etiketlemesidir. Barkod etiketleme işlemi bu maksatla üretilen barkod yazıcılar kullanılarak yapılır.
Depo Stok Yönetimi | El terminali ve Barkod Sistemi | Depo Yerleşim

Bilgi akış fonksiyonu

Depoların ana işlevselliği, stokların durumu ve hareketleri ile ilgili bilgi sağlamaktır.Üretici de olsa, ticari de olsa, işletme faaliyetlerinin yönetimi için stoklar ile ilgili bilgiler çok önemlidir.Bu bilgilerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
 • Herhangi bir anda,elde bulunan stok türleri (kalemleri) veya miktarları,
 • Her stok kaleminin,belirli dönemlerde (yıl,ay,hafta) gördüğü hareket miktarı (depoya giriş ve çıkış miktarları),
 • Stokların istiflendiği,saklandığı yerler,
 • Depo kapasitesinin (depo alanının ve depo hacminin) kullanım oranı,
 • Depoya gelen taşımalar ve depodan çıkan taşımalar,
 • Müşteri Bilgileri
 • Tedarikçi performansı ile ilgili bilgiler (teslim süresi,teslimat doğruluğu,gelen mal ve ürünlerin hasar oranları v.b.)

Güvenilir sonuçlarla yüzbinlerce adet stok yönetimi

Stok hareket kayıtlarının bar kodla tutulmadığı depolarda, yukarıdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olarak alınabilmesi hemen hemen imkansızdır.
Bir depoda işlem gören stok kalemi,depo işletme büyüklüğüne göre binler veya yüzbinler ile ifade edilebilir.
Her bir stok kalemi ile ilgili giriş çıkış miktarları da dikkate alınırsa,bir depoda bir yılda işlenen hareket bilgisi sayısı milyonlar ile ifade edilebilir.
Bu bilgilerin el ile kaydedilmesi durumunda hata ve yanlışlıklar kaçınılmazdır.Ayrıca, bu verilerden türetilmesi beklenen yukarıdaki yönetsel bilgilere ulaşmak nerede ise olanaksızdır.Bu nedenle bilgisayar kontrolünde depo barkod kayıt sistemine gereksinim vardır.

Kategorideki Ürünler

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Biz yardım etmek için buradayız. Telefon, e-posta veya sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bize ulaşın

bottom of page