365185403691358
top of page

Depo Otomasyon Sisteminde Stok Hareketleri

Depoların geleneksel görevi,gelen mal ve ürünleri korumak gibi görünmesine karşın,lojistik olarak bir çok görev ve işlevi vardır.Depoların görevi,mal ve ürünlerin saklanmasından çok malların hareketleri ile ilgilidir.Depolardaki,stok hareketleri ile ilgili görevleri ve işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Teslim alma
Depo Otomasyon Sisteminde Stok Hareketleri Teslim alma

Teslim alma ,depoya gelen malların barkotlanması, taşıma aracından indirilmesi,miktar ve hasar kontrolünün yapılması,geliş irsaliyelerinin kontrolü,malları teslim alındığının doğrulanması ve stok giriş kayıtlarının yapılması şeklindedir.Depoya iade edilmek üzere geri dönen mallara,iadenin teslim alınması için özel olarak belirlenmiş olan teslim alma prosedürü uygulanır.
Transfer ve İstifleme
Depo Otomasyon Sisteminde Stok Hareketleri İstifleme

Teslim alınan malların saklanacağı yere taşınması,barkodlu etiketlenmesi,ayrıştırması gereken malların ayrıştırılması,montaj veya takımlama işlemleri,o mallar için ayrıştırılmış yerlere ya da raf adresine istiflenmesi, aktarma işlemine tutulması gerekenleri,yeniden yükleneceği alana götürülmesi işlerini kapsar. İade mallarda ise,bu malların üzerinde işlem yapılacağı yere taşır.


Müşteri siparişlerinin planlanması
Depo Otomasyon Sisteminde Sipariş Planlama

Müşteri siparişlerinin sevk edilmesi amacıyla,sipariş kapsamındaki veya çeki listesindeki malları,belirtilen miktarlarda,istifledikleri adresten alınarak sevk alanına getirilmesi ve birleştirilmesi işlemleridir.Depolanan yerlerdeki malların seçimi ve toplaması depo otomasyon sisteminin en önemli parametrik özelliklerindendir. 3 ayrı parametre vardır. Ayrık seçim,toplu seçim ve alansal seçim.
"Ayrık seçim" parametresinde,görevli tek bir sipariş kapsamının seçimini yapar ve sevk alanına getirir.Ardından diğer sipariş kapsamını toplamaya başlar.

"Toplu seçim" parametresinde, birden çok sipariş kapsamı bir defada toplanır,siparişlere göre son ayrıştırma,sevk alanında yapılır.

"Alan seçimi" parametresinde depo alanlarının ayrı sorumluları vardır. Sipariş kapsamındaki mallar,ayrı ayrı ilgili alan sorumlusu tarafından toplanıp sevk alanına getirilir.


Sevkiyat
Depo Otomasyon Sisteminde Sevkiyat

Müşteriye göndermek amacıyla sevk alanından mal ve ürünlerin birleştirilmesi, gerekirse paketlenmesi (kutulama,paletleme,sarma,bağlama ve benzeri ambalajlama işlemleri), taşıma araçlarına yüklenmesi, taşıma ve gönderme evraklarının hazırlanması ve stok çıkış kayıtlarının işlenmesi.

Aktarma İşlemleri (cross-docking)

Aktarma için gelen mallar, teslim alma ve ayrıştırma işlemlerinden sonra, istiflemeye alınmadan doğrudan sevk alanına taşınır. Benzer biçimde, aktarma için gelen malların gelen diğer mallar veya depodaki başka mallar ile gruplanarak sevk edilmesi durumunda, söz konusu mallar, istiflemeye alınmadan gruplanarak, gerektiğinde paketleme ve barkod etiketlemesi de yapılarak sevk edilirler.

234 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page