365185403691358
top of page

Depo Otomasyon Sisteminde Lojistik Fonksiyonlar


Depo Otomasyon Sisteminde Lojistik Fonksiyonlar

Müşteri Siparişi İşlemleri

Tedarik zinciri içerisinde 3 tür sipariş vardır.Müşteri siparişi (satış siparişi),üretim siparişi (iş emri) ve satın-alma siparişi. Her üç sipariş için de "sipariş işlem" olarak anılan işlemler,siparişin alınması ile başlayıp,sipariş edilen ürünlerin sipariş edene teslim edilmesi ile son bulur.

Müşteri sipariş işlemleri,müşterilerden satış siparişlerinin yaratılmasından başlamak üzere,sipariş kapsamının müşteriye teslim edilmesine ve faturasının kesilmesine kadar olan işlem sürecini kapsar. Burada en önemli konu,müşteri istekleriyle veya siparişleriyle ilgili bilgilerin doğruluğu ve bu bilgilerin iletilmesi ve işlenmesi süresidir.

Müşteri sipariş işlemlerinin en önemli performans ölçüsü zaman'dır, yani sipariş alınması ile teslimatın yapılması arasında geçen süredir. Depo Otomasyon Sistemleri hızlı ve hatasız biçimde işlenmesine olanak sağlar.

Stok Yönetimi

Stok yönetimi,fiili müşteri siparişleri veya müşteri olası gereksinmelerinden (satış tahminleri) hareket ederek,olması, hangi ürünlerin,ne zaman ve ne miktarda, müşterilere sevk edilmek (veya üretim siparişine verilmek) üzere stoklara alınması gerektiğinin planlanması,koordine edilmesi,yürütülmesi ve kontrol edilmesi işlemdir. Lojistik stratejiler,stoklara mümkün olan en düşük seviyede kaynak tahsisi ve yatırımı öngörecek biçimde tasarlanmalıdır.Amaç,hedeflenen müşteri hizmetleri seviyesini yakalamak üzere,malzeme akışının optimizasyonu,yani az miktarda stok ile hızlı stok dönüşleri sağlayarak,stok bulunabilirliğini sağlamak olmalıdır.

Satın-alma İşlemleri

Tedarik zincirinin tedarik ve satına alma döngüsü içinde yer alan satınalma sipariş işlemleri,işletme için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin kaynağına satın alma siparişinin açılmasından,malzemenin fiilen işletmede kullanıma hazır duruma getirilmesine kadar olan süreci kapsar.Tedarikçilerin seçimi,yani hangi ürünün hangi tedarikçiden alınacağı,alınacak ürün özellikleri,fiyatları,ödemesi ve miktarının belirlenmesi işlemleri ana fonksiyonlarıdır.

Üretim Siparişleri (İş Emri)

Üretim siparişi,müşterilere satılmak ve teslim edilmek üzere,ürünlerin stokta hazır olmasını hedefleyen sipariş işlemleridir.Üretim planlama çalışmalarının bir sonucudur.Belirli bir ürünün,verilen bir tarihte ve belirtilen miktarda üretilmesini öngörür. Üretim siparişi, aynı zamanda,sipariş kapsamı üretimin yapılması için gereken makine,ekipman ve iş gücü gibi üretim kaynakları ile dışarıdan temini gereken malzemeleri de belirtir.

Taşıma

Ham madde, malzeme ve bitmiş ürünlerin,tedarik zinciri içindeki bir sonraki aşamaya geçebilmesi,o malın bir sonraki operasyonunun yapılacağı yere getirilmesi ile sağlanır. Malların bu şekilde fiziki olarak yer değiştirmesi ve konumlandırılması "taşıma"dır. İki türlü yapılabilir.Stok sahibinin özel taşıma araçlarıyla veya bu amaçla özelleşmiş kuruluşlardan.

Taşıma, tedarik zincirinin her üç döngüsünde de (maliyet,hız,güvenli hasarsız taşıma) operasyonlarını birbirine bağlar.


Depo Ambar ve Kullanımı

Ambarların görevi stoklanmak üzere gelen malların teslim alınması,saklanması ve korunması,malların ayrıştırılması,sevk edilmek üzere tür ve miktar olarak seçilmesi ve sevkıyata hazırlanarak gönderilmesi gibi.Ama temel görevi kullanılmadığı dönemlerde malzeme ve ürün stoklarının bekletilmesi ve muhafaza edilmesidir.


Malzeme Paketleme ve Elleçleme

Çok az mal veya ham madde paketletmeden saklanabilir,taşınabilir veya satılabilir.Lojistik olarak paketlerin iki temel görevi vardır. Malların dış etkenlerden korunması ve malların taşıma,yer değiştirme işlerinin kolaylaştırılması ve etkin kullanılması.

Elleçleme ise,ham-madde,malzeme ve mamullerin,yer değiştirme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgilenir.Ambar içine alınması,ambar çıkışlarının yapılması gibi yer değiştirme işlemleri elle veya bir takım araçlarla yapılır.


Lojistik yöneticisinin görevlerinden biri de, her konuda ki elleçleme sisteminin tasarlanması,kurulması ve işletilmesidir.


184 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page