365185403691358
top of page

Depo Stok Sayım İşlemleri

Depo Otomasyon Sistemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun,stok hareketlerinin barkot sistemi ile otomatik veri toplamasındaki hata yanlışlıklar bütünüyle giderilememiştir. Şöyle ki insan faktöründen kaynaklanan yanlış elleçleme veya hırsızlık gibi nedenler ile stok kayıpları olabilmektedir.Sonuç olarak,eldeki stok durumu ile ilgili bilgilerde zaman zaman yanlışlıklar olabilmektedir.Bu nedenle, belirli periyodlar ile (yılda en az bir kere) depoda bulunan stokları kontrol edip saymak,alışılagelmiş bir iş olarak halen devam etmektedir.


Depo sayımları için iki yöntem vardır: Toplu sayım ve çevrimsel sayım olarak adlandırılırlar.

Toplu sayım,geleneksel sayım biçimi olup,depoda bulunan ve stok sisteminde kaydı bulunan bütün varlıkların sayılması ve sayım sonuçlarının stok kayıtları ile karşılaştırılmasını içerir.Birçok işletmede yılda bir kez yapılan bu işlem,bazı işletmelerde dönemler halinde yılda birkaç kez yapılabilir.Önemli ölçüde iş ve kapasite kaybına neden olur,çünkü toplu sayım sürecinde, depo ve işletme faaliyetleri hemen hemen durma noktasına gelir.


Çevrimsel sayım,modern depo stok barkod sistemlerinde bulunan kontrol yöntemleri ile geliştirilmiş bir sayım biçimidir.Düzenli olarak,her gün,bir grup stok varlığının sayılması ve kontrol edilmesi biçiminde yürütülür.Çevrimsel sayım işleminde stok varlıkları önce A-B-C gruplarına ayrılır. #ABCanalizi


A grubu stok kalemleri önemli stoklar dandır ve sık sık kontrol edilmesi gerekir. A grup malzemelerin her biri,ayda en az bir kez,tercihen daha sık kontrol edilebilecek biçimde, C grubu malzemeler de yılda bir kez kontrol edilebilecek şekilde günlük sayım listeleri hazırlanır.Sistematik olarak hazırlanmış günlük kontrol listeleri,sayım kontrolünden geçirilir.


Çevrimsel sayımın 3 önemli yararı vardır.Birinci yararı,önemli stok kalemlerinin sık kontrollerle daha yakından izlenmesidir.İkinci yararı,toplu sayımda yaşadığı biçimde,iş ve kapasite kayıplarına yol açılmamasıdır.Üçüncü yararı ise, önemli kalemler sık olarak,daha önemsiz stoklarda tesadüfi zamanlarda kontrol edildiğinden,depo içi hırsızlıklar için caydırıcı bir rol oynar.

Depo stok sayım işlemleri

853 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page